Informatyka dla produktów morza
> Aby wiedzieć więcej
Zarządzanie zakupami i sprzedażą –EuroFlow®
> Aby wiedzieć więcej
Zarządzania produkcją, magazynem i traceability – TraceFlow®
> Aby wiedzieć więcej
Zarządzanie sadami i uprawami – ProdFlow®
> Aby wiedzieć więcej

Partnerstwo handlowe

Partnerstwo handlowe

fournisseurs2

reseau1-1

 

Informia wybiera swych partnerów spośród najlepszych na rynku. Umowy z nimi zawarte wpisują się w naszą firmową strategię, nasz system wartości i politykę jakości obsługi klienta.

  • Dostawcy sprzętu

Wiedząc, że jakość relacji z dostawcami przekłada się na finalną satysfakcję klienta, Informia stara się budować ze swoimi dostawcami długoterminową współpracę.

Zatem każdy dostawca włącza się w ogólną startegię Informii, dbając o jakość i teminowość, a także reagując elastycznie na zapotrzebowania wynikające z oferty Informii.

  • Wspólna jakość

W swoim dążeniu do osiągnięcia jak najwyższej jakości usług Informia postanowiła zostać członkiem GS1.

Technologia GS1 to system globalnych standardów identyfikacyjnych i komunikacyjnych tworzących rozwiązania wspierające efektywne zarządzanie w łańcuchu dostaw.

Dla informii jest to niezwykle cenne partnerstwo. Jest ono warunkiem sine qua non istnienia działającej bez zarzutu traceability naszego oprogramowania.

  • Wspólna sieć biznesowa

Informia wierzy we współpracę z uznanymi organizacjami branżowymi, a także z innymi przedstawicielami sektora Owoców i Warzyw. Od kilku lat pogłębia tę współpracę, a czyni to z dwóch powodów:

  • Rozwijanie współpracy prowadzi do wzajemnego uzupełniania kompetencji. Dobre partnerstwo jest tzw. wartość dodaną dla wszystkich partnerów, pozwala dzielić wiedzę i umiejętności.
  • Firma jest wciąż otwarta na nowe potrzeby sektora rybnego i rozwijając swoje oprogramowanie może wychodzić im naprzeciw.