Informatyka dla produktów morza
> Aby wiedzieć więcej
Zarządzanie zakupami i sprzedażą –EuroFlow®
> Aby wiedzieć więcej
Zarządzania produkcją, magazynem i traceability – TraceFlow®
> Aby wiedzieć więcej
Zarządzanie sadami i uprawami – ProdFlow®
> Aby wiedzieć więcej

nos-valeurs

Księga Jakości Informii wyraża zaangażowanie względem naszych klientów. Dbając o zapewnienie najwyższej jakości usług, zobowiązujemy się wdrażać jakościową procedurę firmy (System Jakości), zgodnie z wartościami, jakie nam przyświecają:

SZACUNEK: budować dialog oparty na uprzejmości i życzliwości.

PRZEJRZYSTOŚĆ: spisać to, co zostało wykonane i powiedziane, i wykonać to, co zostało zapisane.

SPRAWIEDLIWOŚĆ: dostarczyć sprzęt i usługi adekwatnie do ustalonej ceny.

GOTOWOŚĆ: dbać o regularny kontakt z Klientami, ze szczególnym naciskiem na gotowość wysłuchania ich opinii.

REALIZM: proponować usługi odpowiadające naszym kompetencjom i realnym potrzebom Klientów.

INFORMACJA: informować z wyprzedzeniem każdego klienta o nowych produktach i funkcjonalnościach, jakimi byłby zainteresowany ze względu na charakter swojej pracy.

ANALIZA I PRZEWIDYWANIE: wspólnie analizować i przewidywać, jak dostosować nasze rozwiązania do specyfiki każdego zakładu, mając na uwadze ustawiczne usprawnianie całego procesu.